عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه و گسترش اکوتوریسم

با در نظر داشتن سوالهایی که از مردم شده می باشد به مطالعه و تحلیل آمار توصیفی مولفه های مطالعه پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه و گسترش اکوتوریسم پرداخته شده می باشد با در نظر داشتن جدول 4-14 مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و شهری با میانگین 95/2 تا حدودی تأثیر کمی‌در جذب اکوتوریسم داشته و مولفه های دیگر مانند وجود انواع جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی با میانگین 27/3 برخورداری از سازندهای متنوع زمین شناسی  با میانگین 11/3 وجود جاذبه های وزشی تفریحی با میانگین 23/3، وجود ارتفاعات و زیرساختهای مناسب با میانگین 33/3، داشتن محیطی آرام و بودن سرو صدا با میانگین 63/3،تنوع گونه های گیاهی و جانوری با میانگین 38/3 و مستعد بودن و آماده بودن منطقه برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی گردشگری طبیعی با میانگین 76/3 مانند پتانسیلهایی هستند که تا حدودی زیاد در جهت توسعه اکوتوریسم شرق استان هرمزگان می‌توانند تأثیر داشته باشند.

 

چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می گردد.این عناصر شامل هدف ها، معیارها، یا مشخصه ها و گزینه های احتمالی می­گردد که در اولویت بندی به کار گرفته می شوند. فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می­گردد، ساخت سلسله مراتبی نامیده می­گردد. سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل می باشد که عناصر تصمیم گیری(گزینه ها و معیارهای تصمیم گیری) را می­توان در سطوح مختلف اختصار نمود. (Bowen,1993).پس اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مرد مطالعه می­باشد که در آن اهداف، معیار ها و گزینه ها و ارتباط بین آنها نشان داده می­گردد. مراحل بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه وزن(ضریب اهمیت) معیارها، محاسبه وزن (ضریب اهمیت) گزینه ها، محاسبه امتیاز نهایی گزینه ها را شامل می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه