دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

4 حراء پهنو(pahnu)

جنگل دریائی زیبای دیگری در70 کیلومتری شرق جاسک ودر دل خور حد هست که ازغرب به شرق و از جنوب روستای سیرومچ شروع وبیشترجنوب منطقه گابریگ را دربر می­گیرد.

این جنگل حراء، بهشت صیادان منطقه به شمار می‌آید که درفصل تخم ریزی میگو، به این سو جهت صید پنها نی وبدور از نگاه شیلات جاسک، به آن سو هجوم می‌برند

این خور به دلیل شاخه ها وپیچ های متعددی که دارد، مخفی گاه مناسبی برای این صیادان بحساب می‌آید. ضمنا به دلیل وجود میگوی اندیکوس و موزی وسرتیزدراین جنگل، محل زاد ولد انواع ماهی ها ازجمله شوریده وحلو سفید می‌باشد

خور حد و حراء پهنو ضمنا محل مناسبی برای صیاد توریزم می‌باشد والبته هم اکنون نیز حراء مذکور در طول فصول سال و مخصوصا در زمستان بازدید کنندگان بیشما ری را به خود جلب می­کند. حراء رابچ( rabch) در140 کیلومتری شرق جاسک ودر نزدیکی روستای کرتی، حراء دیگری هست که به رابچ معروف می باشد ودارای سه ورودی ویا دهنه می باشد. این جنگل ضمنا از بخش های مختلفی تشکیل شده که ازطریق دهنه ها به دریا راه پیدا می­کند. ازخصوصیت دیگراین حراء پنهان بودن آن می باشد به همین دلیل یکی از امن ترین زیستگاه پرندگان بشمار می‌آمد (همان منبع).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه