مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

–  فصل سفر گردشگران

با در نظر داشتن نتایج حاصل از پرسشنامه ها در مورد فصل مسافرت گردشگران به شهرهای توریستی شرق هرمزگان که در جدول 4-6 آورده شده می باشد، 45 درصد پاسخگویان اظهار داشتند که گردشگران بیشتر در فصل تابستان به این شهر سفر می‌کنند.5/37 درصد پاسخگویان هم فصل زمستان را مهمترین فصل ورود گردشگران به این شهرستان عنوان نموده اند.9 درصد پاسخگویان نیز فصل تابستان و 5/8 درصد نیز فصل پاییز را مهمترین فصل ورود گردشگران به این شهر می­دانند.

موانع توسعه طبیعت گردی

نتایج مندرج در جدول شماره4-7 در مورد عدم توسعه طبیعت گردی در شهرهای شرق استان هرمزگان نشان می­دهد که44 درصد پاسخگویان دور افتادگی منطقه و 5/35 درصد هم عدم سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی را از موانع توسعه اکوتوریست (طبیعت گردی) عنوان کرده اند. 11درصد نیز اظهار داشته اند که عدم معرفی جاذبه ها و 5/9 درصد هم عدم وجود تأسیسات و تجهیزات کافی را از عوامل مهم عدم توسعه طبیعت گردی شرق استان هرمزگان عنوان نموده اند.

مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر

جدول شماره 4-8 تاثیرات مجاورت شهرهای شرق استان هرمزگان  با خلیج فارس را نشان می­دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی از این جدول 5/33درصد پاسخگویان این تاثیر را زیاد، 5/25 درصد خیلی زیاد،17درصد متوسط، 5/15درصد نیز این تاثر را کم و 8 درصد خیلی کم ارزیابی کرده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه