عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

جاذبه اکوتوریستی و افزایش درآمد

در جدول شماره4-9 به مطالعه اثرات جاذبه اکوتوریستی و جذب گردشگر و بالطبع آن افزایش درآمد ساکنان از طریق ارائه خدمات به گردشگران پرداخته­ایم. بر این اساس 27 درصد پاسخگویان تاثیر این جاذبه ها را متوسط و کم،16 درصد پاسخگویان این تاثیر را زیاد و خیلی زیاد و 14 درصد پاسخگویان این تاثیرات را خیل کم عنوان کرده اند

– انگیزه اصلی گردشگران به این منطقه

در جدول شماره 4-10 انگیزه اصلی گردشگران از مسافرت به این منطقه  مورد مطالعه قرار داده­ایم. بر اساس اطلاعات دریافتی از پرسشنامه­ها بیشترین انگیزه گردشگران از مسافرت شهرهای شرق استان از تفریح و استراحت و دیدن از جاذبه­های طبیعی و اکوتوریستی منطقه به خصوص جنگل حرا  به ترتیب با 5/25 و 20 درصد اعلام کرده­اند.،17 درصد به مقصود دیدار دوستان 16 درصد مسافرت به سایر استانها،14 درصد انگیزه خود را آشنایی با فرهنگ مردم منطقه، 3 درصد انگیزه خود را بازدید از آثار باستانی و 4 درصد نیز هدف و انگیزه اصلی خود را بهره گیری از آبهای معدنی جهت آب درمانی اعلام کرده­اند.

راهکار افزایش ورود گردشگر

در جدول شماره 4-11 راهکارهای افزایش ورود گردشگر به شهرهای شرق استان را مورد مطالعه قرار داده­ایم. بر این اساس اطلاعات دریافتی حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها نشان می­دهد که 26درصد پاسخگویان عقیده دارند ایجاد سایت اکوتوریستی مهمترین راهکار جهت جذب گردشگر به این شهرستان می­باشد. 37 درصد پاسخگویان نیز عقیده دارند که ساخت هتل از عوامل اصلی جذب گردشگر در این شهرستان می­باشد.17 درصد پاسخگویان نیز ایجاد راه دسترسی را مهمترین راهکار افزایش ورود گردشگر به این شهرستان می­دانند. در ادامه بیشترین تعداد پاسخگویان یعنی 20 درصد آنها عقیده دارند که تبلیغات از طریق رسانه­ها مهمترین راهکار جهت افزایش ورود گردشگر به این منطقه می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه