مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع پاسخگویان بر حسب سن

بر طبق جدول 4–2 بیشترین درصد سنی در میان افراد پاسخگو مربوط به گروه سنی20 تا 35 سال با 100 درصد پاسخگو می­باشد و گروه پاسخگویان 35 تا 50 سال با 67 درصد دومین گروه را به خود اختصاص داده­اند. افراد زیر 20 سال با 6 درصد و افراد بالای 50 سال با 5/10 درصد کمترین گروهها را به خود اختصاص داده­اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات

با در نظر داشتن جدول4-3 بیشترین درصد سطح تحصیلات پاسخگویان با 37 درصد، مربوط به سطح لیسانس می­باشد. گروه پاسخگویان در مقطع فوق دیپلم 5/23 درصد، دیپلم 15 درصد 5/11 درصد زیر دیپلم، 5/8 درصد بیسواد و فوق لیسانس و بالاتر 4 درصد را به خود اختصاص داده اند.

شغل پاسخگویان

براساس مطالعات انجام شده و مطالعه اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها، آورده شده درجدول 4-4- پاسخگویان بر اساس شغل در 7 دسته بندی شده می باشد که عبارتند از: کارمند دولت، بازنشسته، کارگر، آزاد، دانشجو و سایر(سایر مشاغل، شغل­هایی می باشد که خانوارها تمایلی به نام بردنشان نداشتند). از مجموع 100 پاسخگو 36 درصد کارمند،20درصد سایر موارد 5/12 درصد دانشجو کارگر، 16 درصد شغل آزاد و 5/3 درصد هم بازنشسته بوده اند.

–  محل اقامت گردشگران

بر اساس اطلاعات دریافتی از پرسشنامه ها که در جدول شماره 4-5 قابل نظاره می­باشد محل اقامت گردشگران به ترتیب زیر مشخص شده می باشد:33 درصد گردشگران فضای آزاد، چادر شخصی،27 درصد در منزل شخصی،18 درصد در اقمتگاه سازمانی،5/11 درصد در خانه اجاره ای، 5/7 درصد در خانه اجاره ای و کمترین اندازه پاسخگویان در محل اقامت مربوط به هتل و زائر سرا، اقامتگاه مذهبی با 2 درصد می‌باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه